Bel voor een afspraak
035 - 820 09 62

Of maak en afspraak
via het contactformulier

Dien direct een incasso in!

Upload

Verstuur

Voer uw naam in

Voer uw emailadres in

Voer een geldig emailadres in

Selecteer een bestand

Upload uw openstaande factuur

Uw debiteur wordt de zelfde werkdag tot betaling aangeschreven

Procedure

Hoe verloopt een incassotraject?

De eerste fase van een traject is de minnelijke fase. Een periode van manen per post, telefoon, email op ieder moment van de dag. Autoriteit Incasso stuurt aan op directe betaling door uw debiteur.

Als deze inspanningen niet tot het gewenste resultaat leiden, wordt in overleg met de klant besloten al dan niet een gerechtelijke procedure in gang wordt gezet. Wij kunnen daaraan voorafgaand een verhaalsonderzoek  verzorgen, daarmee krijgt u meer duidelijkheid over de verhaalbaarheid van de vordering op uw debiteur.

Daarna kan in onderling overleg besloten worden om een gerechtelijke procedure op te starten. Tot een bedrag van € 25.000 kunnen wij voor u optreden. Een gerechtelijke procedure brengt kosten met zich mee. Wij zullen dit vooraf met u bespreken. Na een geslaagde procedure volgt het vonnis. Een executoriale titel wordt verkregen.

In de executoriale fase zal de deurwaarder zorg dragen voor het uitreiken van het vonnis,  sommaties en beslaglegging.

Mocht uw debiteur niet in staat zijn uw vordering te voldoen, dan is er een mogelijkheid de bewaking van de schuld aan Autoriteit Incasso over te laten.

Heeft u een incasso in het buitenland? Informeer bij ons naar de mogelijkheden.